Ganymedes od založenia v roku 1990 v skratke:

Ganymedes – Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky je najstarším občianskym združením reprezentujúcim sexuálne menšiny na Slovensku.

Vzniklo spontánne na prelome rokov 1989 a 1990 a od júna 1990 je registrovaným občianskym združením.

Jeho poslaním vždy bolo presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov, s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti.

Ganymedes má za sebou pestrú činnosť známu i zahraničným LGBT organizáciám. Je spoluzakladateľom SOHO (Gay iniciatívy) v Českej republike a spoluzakladateľom Iniciatívy Inakosť (r. 2000).

Od r. 1997 sa Ganymedes opakovane snažil o zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia do slovenskej legislatívy. V r. 2001 bol Návrh Zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia predložený skupinou siedmich poslancov NR SR.

Ganymedes bol zakladateľom a organizátorom 9. ročníkov súťaže Mr. Gay Slovakia (1990 – 1998), 3. ročníkov súťaže Miss Travesty.

Stál pri zrode Gay Film Festivalov na Slovensku (1996) a v r. 2001 organizoval jeho 5. ročník.

Viac z histórie Hnutia Ganymedes na: https://www.ganymedes.info/history.html

Nájdete nás na Facebooku - Ganymedes – fan group 

Zborník z r. 2001

Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku.

2001_spolocnacesta.pdf (455,2 kB)

 

V r. 2002 sme v rámci projektu Q-archív zrealizovali Výskum diskriminácie na základe sexuálnej orientácie na Slovensku.

https://www.ganymedes.info/qarchiv_2002/diskrim/index.html