GAY = GEJ

20.11.2010 09:40

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied listom zo dňa 4. júla 1997 pod značkou JÚ-230/97 odporučil z angličtiny prevzaté slovo gay písať v podobe gej a príslušne prídavné meno v podobe gejský. Takéto písanie zodpovedá zásadám slovenského pravopisu pri rešpektovaní pôvodnej výslovnosti slova.

(List za jazykovú poradňu JUĽŠ SAV podpísal riaditeľ Dr. Matej Považaj.)

Späť