Povedali si "oficiálne"(registrované ÁNO) po 31 rokoch spolužitia!

02.11.2010 12:30

Moji dlhoroční znami a významní aktivisti v medzinárodnom LGBT hnutí si vďaka možnosti legalizácie partnerských zväzkov dvoch osôb rovnakého pohlavia v Rakúsku (od 1. 1.2010) mohli konečne povedať svoje "oficiálne"(registrované ÁNO po 31 rokoch spolužitia.

Andrzej Selerowicz (pôvodom z Poľska) a John Clark (američan - bývalý Generálny sekretár ILGA) vstúpili do Registrovaného partnerstva dňa 28. 8.2010 (na matričnom úrade vo Viedni) a na druhý deň, 29. 8.2010 sa v Laxenburgu (Viedeň) konal tradičný židovský sobášny obrad za prítomnosti viac ako 100 hostí, vrátane rodinných príslušníkov z Poľska a USA.

Nechýbalo ani slávnostné krájanie svadobnej torty.

Bola to milá udalosť v mimoriadne priateľskej atmosfére. Z mojim partnerom sme sa museli opäť zamýšľať nad tým, kedy sa podarí presadiť legalizáciu Životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia aj na Slovensku. Pomaly už budeme jednou z mála krajín Európskeho spoločenstva, kde nám to legislatíva ešte neumožňuje.

Marián Vojtek - zakladateľ Huntia Ganymedes.

 

Späť