Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia

05.05.2011 09:17

Prvé lesbické združenie Museion vyhlasuje Literárnu cenu Kukučka Ivana Požgaia ako pripomienku nenahraditeľného človeka a snahu o šírenie jeho odkazu. Do súťaže v troch kategóriách bude prijatý každý nexenofóbny krátky text, t.j. 

1. literárny útvar (poviedka, esej)

2. novinový článok (komentár, úvaha) 

3. príhovor k Dúhovému PRIDE, 

napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi súťaže do 30. mája do polnoci v elektronickej podobe (a s diakritikou) na adresu hana.museion@gmail.com. O členkách a členoch poroty budeme informovať ihneď po ukončení jej formovania. Čestným predsedom bude Marián Vojtek, zakladateľ združenia Ganymedes a životný partner Ivana Požgaia. 

Štatút a podmienky súťaže:

 https://www.lesba.sk/2008/view.php?nazevclanku=literarna-cena-kukucka-ivana-pozgaia&cisloclanku=2011050001

Späť