Gayové armádu ve válce nerozloží, zjistil Pentagon

12.11.2010 13:44

Washington - Americký prezident Barack Obama je o kousek blíž splnění jednoho ze svých předvolebních slibů.

Pentagon dokončil dlouhou studii, jejímž cílem bylo posoudit dopady, které by na ozbrojené síly mělo zrušení zákona zakazujícího službu lidem otevřeně se hlásícím k homosexualitě.

Podle informací deníku Washington Post dospěl rozsáhlý průzkum mezi příslušníky všech složek ozbrojených sil k závěru, že zrušení zákazu nenese žádné výrazné riziko pro bojeschopnost jednotek.

Více než 70 procent vojáků v detailních dotaznících odpovědělo, že tato změna bude mít buď pozitivní, smíšené nebo žádné dopady na situaci jednotek, které vedou v současnosti dvě válečné operace: v Iráku a Afghánistánu. Deník se odvolává na informace od dvou lidí seznámených se závěry zprávy Pentagonu.

Obama potřebuje splnit slib

Deník upozorňuje, že závěry zprávy však budou obsahovat spoustu nuancí a umožní tak stoupencům i odpůrcům služby homosexuálů v armádě, aby si ji vyložili jako podporu pro své argumenty.

Barack Obama ještě jako kandidát na prezidenta gayům a lesbám slíbil, že diskriminační omezení pro jejich službu v ozbrojených silách zruší. Že se tak dosud nestalo, už je předmětem kritiky aktivistů za práva homosexuálů.

Zpráva Pentagonu se stane klíčovým argumentem při jednání Kongresu. Ten musí zrušit zákon schválený v polovině 90. let za vlády prezidenta Clintona. Podle něj smějí gayové a lesby sloužit v armádě pouze v tom případě, že se ke své sexuální orientaci nepřiznají.

Prezident i jeho Demokratická strana budou tlačit na to, aby o věci rozhodl Kongres ještě ve svém současném složení, tedy v rámci své poslední listopadové schůze. Důvod je zřejmý: v lednu, až se sejde Kongres v novém složení, bude v něm mít Republikánská strana daleko silnější zastoupení.

Odpor republikánů

Řada republikánských zákonodárců přitom vyjádřila obavy o to, jaký dopad bude zrušení zákazu mít, a to především právě v době, kdy armáda vede dva válečné konflikty najednou.

Zrušení zákazu už podpořil ministr obrany Robert Gates, podmínil ho však tím, že rozsáhlý průzkum u jednotek, který nařídil, dopadne ve prospěch otevřené služby homosexuálů.

Na otázky odpovídalo celkem 400 tisíc příslušníků ozbrojených sil a 150 tisíc manželek či manželů.

Jedna z otázek zněla přímo tak, zda přítomnost homosexuála bude mít nějaký vliv na výkon jednotky v boji. Ačkoli většina uvedla, že nikoli, menšina přiznala, že pro ni taková situace představuje problém. Nejvýrazněji se tento názor objevil mezi námořní pěchotou: 40 procent jejích příslušníků vyjádřilo z této změny obavy.

https://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=682609

Späť