EÚ sa nepáči, že Česi azylantom merajú penis

08.12.2010 12:28

BRUSEL - Agentúra Európskej únie pre ľudské práva viní české úrady z homofóbie. Žiadateľom o azyl, ktorí tvrdia, že sú homosexuáli, vraj vykonáva takzvanú falometriu, teda meranie prietoku krvi v penise pri zobrazení sexuálnych výjavov. 

Podľa najnovšej správy agentúry ide o porušenie jedného z článkov európskej charty základných práv, ktorá zakazuje mučenie a ponižujúce zaobchádzanie.

Že Česko využíva kontroverznú metódu pravdepodobne ako jediný štát Európskej únie, vyšlo najavo na súde v Nemecku, kde si jeden z iránskych žiadateľov o azyl sťažoval na použitie falometrie. Jeden z výskumníkov, ktorí pripravovali správu o homofóbii v EÚ, potom kontaktoval české ministerstvo vnútra a to potvrdilo, že kontroverzné metódy skutočne využíva.

"Podľa informácií ministerstva vnútra môže byť použitie falometrie navrhnuté v prípade, že jednotlivec žiada o azyl kvôli svojej homosexualite a pri pohovore s ním sa objavili nezrovnalosti," uvádza správa o homofóbii.

https://www.topky.sk/cl/11/849521/EU-sa-nepaci-ze-Cesi-azylantom-meraju-penis
Späť